ประกาศ! วารสาร รมยสารได้ทำการเปิดระบบให้ลงบทความได้แล้วน่ะครับ

http://jhusoc.bru.ac.th/?page_id=223

ประกาศ! วารสาร รมยสารได้ทำการเปิดระบบให้ลงบทความได้แล้วน่ะครับ