ผศ.ดร.อัครพนธ์ เนื้อไม้หอม บรรณาธิการ 

เบอร์ติดต่อ 081-8204402

 

    ผศ.ดร.คำภีร อินทะนู          รองบรรณาธิการ

 เบอร์ติดต่อ 085-0246009

 

อาจารย์ ดร.สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน             ผู้ช่วยบรรณาธิการ

เบอร์ติดต่อ 085-7540992

อาจารย์ภูมิสา  วัชเรนทร์วงศ์      ผู้ประสานงาน  เบอร์ติดต่อ  0830745353

นางสาวจรัลรัตน์ อุ่นรัมย์                       ผู้ช่วยประสานงาน                เบอร์ติดต่อ 064-4625035

นายสุรพงค์ กันถัด ฝ่ายประชาสัมพันธ์